Skip to content

!

14.04.2021

Dragi i poštovani svi,

želeći svima sve dobro, osobito u ovom Uskrsnom vremenu – zahvaljujemo na svakoj Vašoj upućenoj čestitki.

Ovo je i vrijeme Izbora za novo Radničko vijeće, pa vas podsjećamo da pratite

naslovnicu našeg Intraneta te stranice Radničkog vijeća i Sindikata.

Hvala Vam na velikom odazivu za ove izbore te pozivamo sve Vas koji još niste glasovali – da do 18. travnja u ponoć, glasujete – za Listu broj 1.

Autor: Urednik

novo

02.04.2021

Poštovani i dragi članovi,

prema odluci Predsjedništva našeg Sindikata, uskrsni dar – gotovinu na Blagajni HRT-a, moći ćete preuzeti u Uskrsnom vremenu,

a datum ćemo objaviti na stranici Sindikati HRT-a.

Ujedno podsjećamo da je u tijeku priprema za novu sistematizaciju i priprema novih ugovora, o čemu ćemo vas izvijestiti i na ovim stranicama.

Autor: Urednik

važno

02.04.2021

Poštovani članovi našeg Sindikata,

kako vam je poznato, u tijeku su pripreme oko Izbora novog Radničkog vijeća HRT-a.

Budući da nam PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

(Narodne novine 3/16, 52/17 i 138/20)

nalaže:

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika iz članka 11. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika,

utvrditi i na oglasnom mjestu u sjedištu poslodavca objaviti popis birača,

a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta,

u istom je roku dužan na oglasnom mjestu toga biračkog mjesta objaviti

izvod popisa birača toga biračkog mjesta.

(2) Popis birača sadrži podatke iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika,

uputu da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana

od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača

te potpis predsjednika izbornog odbora i datum objavljivanja popisa.

(3) O prigovoru na popis birača, izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(4) Odluka o prigovoru na popis birača je konačna i dostavlja se podnositelju prigovora.

Ako je prigovor usvojen, popis birača se ispravlja,

a na odgovarajućem oglasnom mjestu objavljuje se odluka o usvajanju prigovora.

Odluke o odbijanju i odbacivanju prigovora se ne objavljuju.

(5) Poslodavac je dužan u roku od dva radna dana od nastale promjene,

pisano obavijestiti izborni odbor o promjenama nastalim

nakon dostavljanja popisa radnika,

a izborni odbor je dužan po službenoj dužnosti brisati iz popisa birača radnika kojem je u razdoblju od konačnosti popisa birača do dana glasovanja za izbor radničkog vijeća prestao radni odnos i uvrstiti u taj popis radnika koji je u tom razdoblju zasnovao radni odnos.

(6) Ispravljeni popis birača temeljem usvojenog prigovora na popis ili naknadne promjene,

ne mora se objaviti na oglasnim mjestima poslodavca.

POSEBNO ZBOG PANDEMIJSKIH MJERA

POPIS BIRAČA za IZBOR RADNIČKOG VIJEĆA OBJAVLJUJEMO

SAMO na našem INTRANETU.

Pratite sve obavijesti i sudjelujte u Izborima.

U radosti i miru dočekajte Uskrs.

Autor: Urednik