Skip to content

iz medija

20.05.2020

U okviru paketa hitne potpore za rješavanje gospodarskog učinka krize uzrokovane bolešću COVID-19 EU uspostavlja privremeni instrument kako bi se radnicima pomoglo da zadrže posao tijekom krize.
Veleposlanici i veleposlanice pri EU-u postigli su politički dogovor o instrumentu SURE, privremenom programu kojim se državama članicama može pružiti do 100 milijardi eura zajmova pod povoljnim uvjetima.

Instrumentom će se državama članicama omogućiti da zatraže financijsku potporu EU-a za pomoć pri financiranju iznenadnih i znatnih povećanja nacionalnih javnih rashoda, nastalih od 1. veljače 2020., a povezanih s nacionalnim programima skraćenog radnog vremena i sličnim mjerama, među ostalim i za samozaposlene osobe, ili nekim zdravstvenim mjerama, osobito na radnom mjestu kao odgovor na krizu.

Instrument SURE jedna je od triju sigurnosnih mreža vrijednih 540 milijardi EUR, koja je namijenjena radnim mjestima i radnicima, poduzećima i državama članicama, a Euroskupina je o tome dogovor postigla 9. travnja 2020. Čelnici i čelnice EU-a podržali su dogovor 23. travnja i pozvali na to da paket postane operativan do 1. lipnja 2020.

Kako bi državama članicama koje su zatražile financijsku pomoć pružila tu pomoć pod povoljnim uvjetima, Komisija će u ime EU-a prikupiti sredstva na međunarodnim tržištima kapitala. Zajmovi instrumenta SURE bit će pokriveni proračunom EU-a i jamstvima država članica u skladu s njihovim udjelom u bruto nacionalnom dohotku EU-a. Ukupni iznos jamstava bit će 25 milijardi EUR.

Iako će sve države članice moći rabiti taj instrument, SURE će djelovati kao osobito važna sigurnosna mreža za radnike u najteže pogođenim gospodarstvima. Financijska pomoć formalno će se dodijeliti odlukom koju donosi Vijeće na prijedlog Komisije.

Instrument SURE postat će dostupan nakon što sve države članice pruže svoja jamstva. Instrument će potom biti operativan do 31. prosinca 2022. Na prijedlog Komisije Vijeće može odlučiti produljiti razdoblje dostupnosti tog instrumenta, svaki put za dodatnih šest mjeseci, ako i dalje budu prisutni ozbiljni poremećaji u gospodarstvu uzrokovani izbijanjem bolesti COVID-19. Vijeće bi trebalo pisanim postupkom formalno donijeti uredbu.

Autor: Urednik

vijest

05.05.2020

Danas je Vlada RH, na telefonskoj sjednici, donijela nekoliko Odluka o pokretanju pregovora oko kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama, kao i o ranije dogovorenim povišicama u školstvu i policiji.

Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

Glasovalo se i o Odluci o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade.

Također, donesena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade.

Autor: Urednik

1. svibnja

01.05.2020

U ovom vremenu, ovako izmijenjenih okolnosti,

u kojima se očekuje budnost svakog člana naše kuće i

svih radnika diljem naše zemlje,

svim članovima našeg Sindikata i svim radnicima HRT-a,

želimo sve dobro povodom Praznika rada.

Autor: Urednik