Skip to content

novosti o svijetu rada i prilagodbi klimatskim promjenama – iz medija

Klimatske promjene su sada sveprisutna pojava i vidljive su svugdje oko nas. Povećane temperature i ekstremni vremenski uvjeti sve značajnije će utjecati na radna mjesta i uvjete rada, a sindikati moraju uložiti značajan trud u zaštiti svojih članova na svim razinama odlučivanja.
Europska konfederacija sindikata (ETUC) pokrenula je projekt uz financijsku potporu Europske komisije kako bi se raspravio način uključivanja sindikata u prilagodbu klimatskim promjenama. Ciljevi projekta uključivali su informiranje i podizanje svijesti u sindikatima, utvrđivanje sadašnjih i budućih posljedica klimatskih promjena u godinama koje dolaze, izradu konkretnih zahtjeva i preporuka te razvijanje strategija koje će u središte budućih politika prilagodbe staviti svijet rada.

Tijekom projekta izrađen je i praktični vodič za sindikate.

Vodič jasno određuje pojam prilagodbe klimatskim promjenama te pokazuje kako će posljedice klimatskih promjena utjecati na različite europske regije i sektore. Također, cilj mu je objasniti kakve će učinke klimatske promjene imati na sigurnost i zdravlje na radu radnika.

U njemu se nalaze i preporuke za budući rad te primjere dobre prakse, a sve sa ciljem da se sindikati što aktivnije uključe u prilagodne na različitim razinama.

Autor: Urednik, 9. rujan

Od → Vijesti


Trenutačno nema komentara

Napišite odgovor

Info: XHTML je dopušten. Vaša E pošta neće biti objavljena.

Pretplatite se na komentare putem RSS servisa