Skip to content

važno

Poštovani članovi našeg Sindikata,

kako vam je poznato, u tijeku su pripreme oko Izbora novog Radničkog vijeća HRT-a.

Budući da nam PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

(Narodne novine 3/16, 52/17 i 138/20)

nalaže:

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika iz članka 11. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika,

utvrditi i na oglasnom mjestu u sjedištu poslodavca objaviti popis birača,

a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta,

u istom je roku dužan na oglasnom mjestu toga biračkog mjesta objaviti

izvod popisa birača toga biračkog mjesta.

(2) Popis birača sadrži podatke iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika,

uputu da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana

od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača

te potpis predsjednika izbornog odbora i datum objavljivanja popisa.

(3) O prigovoru na popis birača, izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(4) Odluka o prigovoru na popis birača je konačna i dostavlja se podnositelju prigovora.

Ako je prigovor usvojen, popis birača se ispravlja,

a na odgovarajućem oglasnom mjestu objavljuje se odluka o usvajanju prigovora.

Odluke o odbijanju i odbacivanju prigovora se ne objavljuju.

(5) Poslodavac je dužan u roku od dva radna dana od nastale promjene,

pisano obavijestiti izborni odbor o promjenama nastalim

nakon dostavljanja popisa radnika,

a izborni odbor je dužan po službenoj dužnosti brisati iz popisa birača radnika kojem je u razdoblju od konačnosti popisa birača do dana glasovanja za izbor radničkog vijeća prestao radni odnos i uvrstiti u taj popis radnika koji je u tom razdoblju zasnovao radni odnos.

(6) Ispravljeni popis birača temeljem usvojenog prigovora na popis ili naknadne promjene,

ne mora se objaviti na oglasnim mjestima poslodavca.

POSEBNO ZBOG PANDEMIJSKIH MJERA

POPIS BIRAČA za IZBOR RADNIČKOG VIJEĆA OBJAVLJUJEMO

SAMO na našem INTRANETU.

Pratite sve obavijesti i sudjelujte u Izborima.

U radosti i miru dočekajte Uskrs.

Autor: Urednik, 2. travanj

Od → Obavijesti


Trenutačno nema komentara

Napišite odgovor

Info: XHTML je dopušten. Vaša E pošta neće biti objavljena.

Pretplatite se na komentare putem RSS servisa