Skip to content

Iz medija

Državno izborno povjerenstvo (DIP)provelo je nadzor financiranja referendumske inicijative “67 je previše” i zaključilo da je provedeno sukladno zakonu. DIP navodi kako ukupni troškovi referendumskih aktivnosti iznose 1.270.244 kune, koliko su iznosili i primitci (od donacija 1.270.056 kuna i ostali 188 kuna).

Pravne su osobe inicijativi u novcu donirale 1.042.393 kune, u proizvodima i uslugama 227.463 kune, fizičke u novcu 200 kuna.

Na referendumske je aktivnosti potrošeno daleko ispod dozvoljenih osam milijuna kuna.

Od ukupno potrošenog iznosa materijalni troškovi iznose 975.025 kuna, financijski 6098 kuna te ostali 289.120 kuna. Na medijsko oglašavanje referendumske aktivnosti potrošeno je 121.446 kuna.

Sindikalna inicijativa “67 je previše” od 27. travnja do 11. svibnja prošle godine prikupila je više od 700 tisuća potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina.

Referendum u konačnici nije raspisan, jer je Vlada, respketirajući volju građana, predložila, a Sabor u listopadu izmijenio ‘sporni’ zakon slijedom čeka pravo na starosnu mirovinu ostvaruje osoba s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža umjesto 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža. To su po dotadašnjem zakonu bili uvjeti za starosnu mirovinu za žene i muškarce od 1. siječnja 2033.

iz medija

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) -savjetodavno tijelo Europske unije koje zastupa civilne udruge, sindikate i udruženja poslodavaca – 14.11.je u Zagrebu održao konferenciju posvećenu demografskim izazovima u Europskoj uniji koji će, kako je najavila hrvatska vlada, biti jedna od glavnih tema skorašnjeg hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Otvarajući konferenciju, predsjednik EGSO-aLuca Jahierosvrnuo se na alarmantne pokazatelje prema kojima broj stanovnika EU-a rapidno pada te će do kraja stoljeća njihov udio u ukupnom broju svjetskog stanovništva iznositi tek skromnih 4.1%.
Gotovo pola država članica ima negativan prirodni prirast, dok očekivana životna dob raste što nužno dovodi do starenja stanovništva i smanjena udjela onih radne i reproduktivne dobi tako da ćemo do 2060. godine imati dva zaposlena na jednog umirovljenika, umjesto sadašnjih četiri.
Na zahtjev hrvatskog predsjedništva Vijeća EU-a, EGSO će izraditi mišljenje “Demografski izazovi u EU-u s obzirom na gospodarske i razvojne nejednakosti” čiji će izvjestitelj biti Stéphane Buffetautkoji.

Europski tjedan zaštite na radu

EU-OSHA-a pokreće Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu zajedno
sa svojim partnerima radi poticanja participativnog i aktivnog upravljanja sigurnošću
opasnih tvari.

Podsjetimo, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu koji se obilježava u listopadu
(43. kalendarski tjedan) vrhunac je svake kampanje za zdrava mjesta rada.
U okviru radnog i sadržajnog obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu u
Republici Hrvatskoj (od 21. do 25. listopada 2019. godine) organizirat će se različiti susreti u radnim sredinama, predavanja, radionice i skupovi uz sudjelovanje predstavnika sindikata, poslodavaca, radnika, stručnjaka zaštite na radu i drugih zainteresiranih dionika, na kojima će između ostalog biti predstavljena kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018. – 2019.“

Podsjećamo, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu koji se obilježava u listopadu (43. kalendarski tjedan) vrhunac je svake kampanje za zdrava mjesta rada.

Ciljevi kampanje – Podizanje svijesti o važnosti sprječavanja rizika povezanih
s opasnim tvarima , čime će se pridonijeti otklanjanju uobičajenih zabluda.
Promicanje procjene rizika pružanjem informacija o praktičnim alatima i stvaranjem mogućnosti razmjene dobre prakse s posebnim naglaskom na:
– uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na radnom mjestu,

– hijerarhiju preventivnih mjera (tj. usklađenost s hijerarhijom utvrđenom u zakonodavstvu kako bi se uvijek odabrala najučinkovitija vrsta mjere).

Podizanje razine osviještenosti o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu podupiranjem razmjene dobre prakse. EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primjenu Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari.

Usmjeravanje aktivnosti na skupine radnika koji imaju specifične potrebe i koji su izloženi višim razinama rizika pružanjem odgovarajućih informacija i primjera dobre prakse.
Razine rizika mogu biti više jer su ti radnici neiskusni, neinformirani ili fizički osjetljiviji, ili jer često mijenjaju poslove, rade u sektorima s niskom razinom osviještenosti o tim pitanjima ili zbog veće ili različite psihološke osjetljivosti
(npr. u slučaju mladih naučnika ili zbog razlika između muškaraca i žena).