Skip to content

ukratko – novosti

31.01.2019

Međunarodna organizacija rada (MOR) je u kolovozu 2017. godine osnovala Globalnu komisiju za budućnost rada u čijem radu sudjeluje 28 članova iz različitih regija svijeta, različitih profesija i iz različitih sektora društva i gospodarstva.
Komisija je pripremila i javno objavila svoj izvještaj „Rad za svjetliju budućnost“ u kojemu poziva vlade da se zauzmu za niz mjera kako bi odgovorile na izazove koje je postavila do sada nezapamćena promjena u svijetu radu
Izvještaj je objavljen u siječnju 2019. godine, a povodom 100. obljetnice Međunarodne organizacije rada.

Kako svijet rada izgleda danas?

– 190 milijuna ljudi je nezaposleno od kojih je 64.8 milijuna mladih;

– 2 milijarde ljudi zarađuje za život u neformalnoj ekonomiji;

– 300 milijuna radnika živi u ekstremnom siromaštvu;

– 2.78 milijuna ljudi umre svake godine zbog nezgoda na radu i od profesionalnih bolesti;

– 36,1 % globalne radne snage radi prekovremeno (više od 48 sati tjedno)

– Rast plaća je pao sa 2.4% na 1,8% u razdoblju od 2016. do 2017. godine;

– Žene su plaćene oko 20% manje nego muškarci;

– Između 1980. i 2016. godine najbogatijih 1% svjetskog stanovništva dobivalo je 27% rasta globalnog dohotka dok 50% najsiromašnijih dobiva samo 12 %;

– Do 2030. godine potrebno je otvoriti 344 mijuna radnih mjesta uz onih 190 milijuna radnih mjesta potrebnih za rješavanje trenutne nezaposlenosti.

Globalna je komisija predložila program budućeg rada kojemu je u središtu čovjek koji osnažuje društveni ugovor i ljude, a posao koji oni obavljaju stavlja u središte ekonomske i socijalne politike te poslovne prakse. Taj se program sastoji od tri stupa aktivnosti koji će zajedno potaknuti razvoj, jednakost i održivost za sadašnje i buduće generacije.-

..još iz medija

11.01.2019

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu koji sadrži zakone koji se u 2019. godini
planiraju uputiti u proceduru donošenja. U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 134,
od toga za njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa.
Nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa označeni su oznakom “PUP”. Nacrti prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije označeni su oznakom “EU”. Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere označeni su oznakom “RM”.

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2019/136%20sjednica%20VRH//136%20-%202.pdf

objava iz medija

22.12.2018

U Narodnim novinama broj 115/2018 od 20. prosinca 2018. godine objavljeni su:
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju,
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.