Skip to content

o prosječnoj plaći

21.09.2021

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. iznosila je 9 488 kuna, što je nominalno niže za 1,9%, a realno za 2,1% u odnosu na lipanj 2021. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 10 624 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 462 kune. 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2021. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15 372 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 645 kuna. 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,8%, a realno za 1,9%.   

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,4%, a realno za 0,6%. 

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 081 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,3%, a realno za 3,7%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 526 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,8%, a realno za 2,3%. U srpnju 2021. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je za 0,6% više nego u lipnju 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (186), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (161). Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj 2021. iznosila je 39,42 kune, što je u odnosu na lipanj 2021. niže za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za srpanj 2021. iznosila je 53,08 kuna, što je u odnosu na lipanj 2021. niže za 2,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,4%.

Medijalna neto plaća za srpanj 2021. iznosila je 6 000 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 788 kuna. Izvor: DZS

iz medija

26.07.2021

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić izjavio je u četvrtak kako je u vrijeme sve većeg otuđenja zajednički dan odmora potrebniji nego ikad, pa će Vlada kroz izmjene Zakona o trgovini, uvažavajući specifičnosti gospodarstva, u fokus staviti radnika i njegovu obitelj.

Sudionici okruglog stola o slobodnoj nedjelji,održanog na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, složili su se da je neradna nedjelja civilizacijsko pitanje koje treba regulirati zakonom i ustvrdili da to neće utjecati na pad prometa trgovina, a neki su se zauzeli za dodatno ograničenje broja dozvoljenih 16 radnih nedjelja godišnje, kako se predlaže u zakonskim izmjenama.

Ćorić je poručio da ćeVlada stvoriti novi zakonski okvir kojim će regulirati rad nedjeljom i učiniti je dominantno danom za čovjeka, obitelj i prijatelje, uz dijalog sa Crkvom, sveučilišnom zajednicom, sindikatima i poslodavcima.

Hrvatska pripada zapadnom civilizacijskom krugu koji je, njegujući kršćansku tradiciju, oduvijek prakticirao neradnu nedjelju, a ta su načela ugrađena u europske društvene vrijednosti i čine socijalni nauk Katoličke crkve. 

Ćorić je upozorio da se pod egidom liberalnog “često promovira svašta” ustvrdivši da smo, uz potrebu i pravo na rad, svjedoci činjenice da čovjek postaje rob rada.

Iznio je i rezultate ankete po kojima se više od polovice ispitanika slaže da je rad nedjeljom disfunkcionalna društvena pojava, dok čak dvije trećine izabire posao s neradnom nedjeljom i po cijenu nešto niže plaće. 

To nam govori, zaključio je Ćorić, da smo još uvijek društvo koje cijeni humane vrijednosti, brigu za čovjeka i njegovu obitelj, a Vladi je dalo mandat da očuva dostojanstvo čovjeka i socijalnu pravdu.

Saborska zastupnica Marijana Petir, koja je 2003. i 2009. predlagala izmjene Zakona o trgovini ali ih je Ustavni sud srušio zbog prigovora trgovačkih lanaca, rekla je kako je dogovoreno da će se ići s izmjenama kojima će se poslodavcima omogućiti da biraju određeni broj radnih nedjelja.

Smatra to pozitivnim iskorakom, iako bi bila sretnija da su se zadržali na prvom prijedlogu o 12 radnih nedjelja.

Pozitivnim smatra minimalne iznimke kojima se poljoprivrednicima omogućava prodaja na tržnici i sajmovima nedjeljom, no za prijedloge usmjerene na snažniju liberalizaciju radnog vremena smatra da bi nas mogli odvesti u krivom smjeru.

Odbacila je tvrdnje pojedinih trgovačkih lanaca da im je promet nedjeljom najveći i da će zabilježiti gubitke, navodeći da je po podacima Porezne uprave najveći promet u trgovini na malo petkom, a u trgovačkim lancima subotom. Brojna znanstvena istraživanja potvrdila su, kaže Petir, da rad nedjeljom negativno utječe na zdravlje radnika, uzrokuje emocionalnu iscrpljenost i stalan stres.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever istaknuo je da Švicarska, koj ima triput veći prihod od turizma nego Hrvatska, preko vikenda zatvara trgovine i još nije propala.

Sindikat je za zabranu rada trgovina nedjeljom u cjelini, osim za male obiteljske trgovine, dok za turizam smatra važnijim da su im na raspolaganju restorani.

Predsjednik Nadzornog odbora KTC-a Ivica Katavić smatra, međutim, da ni obiteljske trgovine ne trebaju raditi nedjeljom, čak ni u turizmu.

S predloženim izmjenama treba biti oprezan kako zakon zbog banalnih stvari ne bi pao na Ustavnom sudu, jer je teško razgraničiti male i obiteljske trgovine, naglasio je.

Njegova tvrtka je 2018. odlučila ne raditi blagdanima, kako bi ljudi bili sa svojim obiteljima, a od 2020. i nedjeljom. Bilo je bojazni što će biti s njihovim prihodima, no pokazalo se da su 2020. ostvarili četiri posto veći promet nego 2019.

Osnivač Hrvatskog saveza za nedjelju fra Bože Vuleta smatra da nacrt zakona otkriva dobre namjere zakonodavca, ali je nezadovoljan sa 16 radnih nedjelja pa bi volio da netko podnese amandman kako bi se taj broj reducirao.

Rektor Katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ističe da je za Crkvu nedjelja središnji dan, ali je svjesna pluralnosti društva. Napominje pritom da je većina zapadnoeuropskih zemalja, često u sekularnom kontekstu, zadržala neradnu nedjelju.

Tanjić je pritom ocijenio da je koncept rada nedjeljom neizravno utjecao i na klimatske promjene jer je individualizam baziran na želji za posjedovanjem doveo u konačnici do iscrpljivanja resursa.

pokrenuto javno savjetovanje

14.06.2021

Na portalu e-Savjetovanje pokrenuto je Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini koje će trajati

do 25. lipnja 2021. godine.

Kako se navodi u Obrascu prethodne procjene cilj je ovog provedbenog propisa smanjenje administrativnih zapreka te se u tom smislu institut nastavka obavljanja djelatnosti trgovine bez ishođenja novog rješenja od strane nadležnog tijela odnosi na sve vrste robe kojom se obavlja trgovina, osim ako se ne radi o robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš. Na taj način provodi se daljnje administrativno rasterećenje gospodarstva radi stvaranja poticajnog i konkurentnog okruženja. Isto tako ovim provedbenim propisom radno vrijeme u djelatnosti trgovine uskladiti će se s ostalim nacionalnim i međunarodnim aktima čime se postiže legitiman cilj koji osigurava i omogućava kvalitetu funkcioniranja društvene zajednice. Nedjelja je, kao dan tjednog odmora radnika, kao opće pravilo utvrđena Zakonom o radu, a taj je zahtjev potvrđen u pojedinim međunarodnim ugovorima te mjerodavnim nacionalnim propisima te se stoga ovim provedbenim propisom usklađuje odredba članka 57. Zakona o trgovini s općim pravilom.

Uvažavajući potrebe pojedinih turističkih regija, kao i potrebu trgovaca za drugačijom regulacijom radnog vremena u određenim dijelovima godine, određuje se iznimka od općeg pravila na način da 16 nedjelja može biti radno po izboru trgovca. Ova iznimka od općeg pravila obrazlaže se organizacijom radnog vremena trgovca koji može, po svom izboru, odrediti raspored radnih nedjelja sukladno svojoj poslovnoj politici.