Skip to content

o važnosti zdravlja i sigurnosti

Kriza uzrokovana pandemijom istaknula je ključnu važnost zdravlja, uključujući i važnost zdravlja i sigurnosti na radu. Ova se inicijativa temelji na prethodnom strateškom okviru EU-a za razdoblje 2014. – 2020.
Njome se nastoje održati i poboljšati zdravstveni i sigurnosni standardi za radnike u EU-u

(imajući na umu i nove okolnosti), a pridonijet će i u pripremi za nove krize i prijetnje.

Njome će se utvrditi ključni ciljevi i predstaviti strateški okvir kojim bi se potaknula zajednička suradnja zemalja EU-a i dionika na zajedničkim prioritetima. Svoje povratne informacije o budućem strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu (2021. – 2027.) možete poslati do 1. ožujka. U sklopu svojeg programa rada za 2021. pod nazivom Vitalna Unija u krhkom svijetu, Europska će komisija izložiti novi strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu.

Autor: Urednik, 22. siječanj

Od → Vijesti


Trenutačno nema komentara

Napišite odgovor

Info: XHTML je dopušten. Vaša E pošta neće biti objavljena.

Pretplatite se na komentare putem RSS servisa