Skip to content

!

Prvi međunarodni standard rada usmjeren na sprečavanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu stupa na snagu sredinom lipnja.

Međunarodna organizacija rada (MOR) 2019. godine

donijela je Konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja (Konvencija 190), koju se naziva i Konvencijom o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Konvencija na snagu stupa 25. lipnja 2021. godine.

Najmlađa Konvencija MOR-a u svojoj preambuli svakoj osobi priznaje pravo na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja. Nasilje i uznemiravanje u svijetu rada mogu predstavljati kršenje ili povredu ljudskih prava i prijetnja su jednakim prilikama te su nespojivi s dostojanstvenom radom, navodi se u Konvenciji.

Države članice MOR-a, kako se navodi, imaju važnu odgovornost poticanja okruženja nulte tolerancije na nasilje i uznemiravanje, kako bi se olakšalo sprječavanje takvih ponašanja i praksi. Svi sudionici u svijetu rada dužni su sprječavati i rješavati slučajeve nasilja i uznemiravanja potvrđujući da nasilje i uznemiravanje u svijetu rada utječe na psihičko, fizičko i seksualno zdravlje, dostojanstvo te obiteljsko i društveno okruženje.

Preambulom Konvencije 190 priznaje se da nasilje i uznemiravanje imaju utjecaj na kvalitetu javnih i privatnih usluga te mogu osobama, posebice ženama, spriječiti pristup tržištu rada, kao i ostanak ili napredovanje na tržištu rada. 

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) i Europska konfederacija sindikata (ETUC) nakon donošenja Konvencije 190 pokrenule su kampanju za njenom ratifikacijom na nacionalnim razinama. Globalnoj kampanji prikučili su se i domaći sindikati, ističući kako je Vlada na Međunarodnoj konferenciji rada 2019. godine poduprla donošenje Konvencije. Poručuju da je vrijeme da se „poduzmu konkretne mjere i na nacionalnoj razini i da se formalno prihvate međunarodni standardi koji su djelomično već uključeni u hrvatsko zakonodavstvo i praksu“ (ITUC, SSSH).

Na potrebu što žurnijeg ratificiranja Konvencije 190 sindikati su ponovo upozorili i prigodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena

Autor: Urednik, 23. ožujak

Od → Vijesti


Trenutačno nema komentara

Napišite odgovor

Info: XHTML je dopušten. Vaša E pošta neće biti objavljena.

Pretplatite se na komentare putem RSS servisa