Skip to content

!

Ova, 2022.godina, je Europska godina mladih u kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Europska godina mladih pruža brojne prilike za učenje, dijeljenje vizije i susrete s drugima te sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Europi i zato predstavlja pravi trenutak da se s mnogo samopouzdanja zakorači u budućnost.

Na mrežnim stranicama EU-OSHA objavljena je kratka informacija vezana za mlade i zaštitu na radu, a u sklopu obilježavanja Europske godine mladih.

EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu) je informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu, te dugoročno doprinosi osnaživanju mladih uključivanje sigurnosti i zdravlja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Kroz projekt OSHVET , naši paneuropski partneri i nacionalni veleposlanici osiguravaju resurse o sigurnosti i zdravlju na radu na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Autor: Urednik, 13. svibanj

Od → Vijesti


Trenutačno nema komentara

Napišite odgovor

Info: XHTML je dopušten. Vaša E pošta neće biti objavljena.

Pretplatite se na komentare putem RSS servisa