Skip to content

Dokumenti

STATUT

 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...

 

ZAHTJEV ZA KRATKOROČNU POZAJMICU


 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...

 

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU POMOĆ


 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...

 

PRAVILNIK O POMOĆI

Kriteriji o pravu na dobivanje sindikalne pomoći.


 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...

 

PRISTUPNICA


 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...

 

ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI

Kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.


 Za spremanje na računalo: desni klik na ikonu > Save as...