Skip to content

Tijela sindikata

SKUPŠTINA

Statut: članak 28.

(1.) Skupština je najviši organ Sindikata koju čine izabrani zastupnici….

(2) Redovna Skupština održava se svake četvrte godine, a saziva je Predsjedništvo.

(3) Odluku o datumu i mjestu održavanja Redovne Skupštine donosi Predsjedništvo, i to najmanje tri mjeseca prije njezinog održavanja. 

(4) Obavijest o sazivu s materijalima, upućuje se zastupnicima 15 dana prije održavanja Skupštine na pogodne načine (elektronskom poštom, isticanjem plakata, fizičkom dostavom poziva i materijala i sl.)

(5) Svaki zastupnik ima jedna glas. 

PREDSJEDNIŠTVO

Statut: članak 33.

(1) Predsjedništvo je najviši organ Sindikata između dvije Skupštine….

PREDSJEDNIK

Statut: članak 33.

(1) Predsjedništvo je najviši organ Sindikata između dvije Skupštine….

NADZORNI  ODBOR

Statut: članak 38

(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad provođenjem odluka tijela Sindikata, imovinom i financijskim poslovanjem Sindikata….

STATUTARNA KOMISIJA

Statut: članak 40.

(1)  Statutarna komisija je organ Sindikata koji se izabire na Skupštini Sindikata….

ODBOR ZA DODJELU POMOĆI