Skip to content

..iz medija

15.05.2021

Uvaženi ekonomisti podupiru snažnu direktivu o minimalnim plaćama

i kolektivnom pregovaranju. Dva vodeća europska ekonomista podupiru pozive za snažnom EU direktivnom o primjerenim minimalnim plaćama kao ključnom dijelu oporavka od Covid krize.
U vrijeme održavanja socijalnog samita EU u Portu, vodeći ekonomisti u Europi, između ostalih i profesori Mariana Mazzucato i Thomas Piketty potpisali su otvoreno pismo u kojemu se navodi kako direktiva predstavlja „promjenu paradigme“ u politici Europske komisije u usporedbi s njenim odgovorom na financijsku krizu.

ozdravljajući direktivu ekonomisti tvrde kako će potpora minimalnim plaćama kroz zakonodavstvo stvarno osigurati da radnici više ne žive ispod linije siromaštva.

Pismo, koje su također potpisali i drugi priznati ekonomisti širom Europe, završava:

„Predložena Direktiva je korak u pravom smjeru, no potrebne su snažnije mjere za jamčenje poštivanja prava na kolektivno pregovaranje kako bi sindikati mogli pregovarati bolje plaće i uvjete rada za radnike i povećati zakonski određene minimalne plaće do razine koja u najmanju ruku osigurava pristojan standard života.“

!

23.03.2021

Prvi međunarodni standard rada usmjeren na sprečavanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu stupa na snagu sredinom lipnja.

Međunarodna organizacija rada (MOR) 2019. godine

donijela je Konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja (Konvencija 190), koju se naziva i Konvencijom o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Konvencija na snagu stupa 25. lipnja 2021. godine.

Najmlađa Konvencija MOR-a u svojoj preambuli svakoj osobi priznaje pravo na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja. Nasilje i uznemiravanje u svijetu rada mogu predstavljati kršenje ili povredu ljudskih prava i prijetnja su jednakim prilikama te su nespojivi s dostojanstvenom radom, navodi se u Konvenciji.

Države članice MOR-a, kako se navodi, imaju važnu odgovornost poticanja okruženja nulte tolerancije na nasilje i uznemiravanje, kako bi se olakšalo sprječavanje takvih ponašanja i praksi. Svi sudionici u svijetu rada dužni su sprječavati i rješavati slučajeve nasilja i uznemiravanja potvrđujući da nasilje i uznemiravanje u svijetu rada utječe na psihičko, fizičko i seksualno zdravlje, dostojanstvo te obiteljsko i društveno okruženje.

Preambulom Konvencije 190 priznaje se da nasilje i uznemiravanje imaju utjecaj na kvalitetu javnih i privatnih usluga te mogu osobama, posebice ženama, spriječiti pristup tržištu rada, kao i ostanak ili napredovanje na tržištu rada. 

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) i Europska konfederacija sindikata (ETUC) nakon donošenja Konvencije 190 pokrenule su kampanju za njenom ratifikacijom na nacionalnim razinama. Globalnoj kampanji prikučili su se i domaći sindikati, ističući kako je Vlada na Međunarodnoj konferenciji rada 2019. godine poduprla donošenje Konvencije. Poručuju da je vrijeme da se „poduzmu konkretne mjere i na nacionalnoj razini i da se formalno prihvate međunarodni standardi koji su djelomično već uključeni u hrvatsko zakonodavstvo i praksu“ (ITUC, SSSH).

Na potrebu što žurnijeg ratificiranja Konvencije 190 sindikati su ponovo upozorili i prigodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena

..još iz medija

18.02.2021

Više od 24 milijuna radnika koji primaju niske place u EU dobiti će nužno potrebno povećanje place ukoliko se prihvate sindikalni prijedlozi izmjena prijedloga

EU Direktive o primjernim minimalnim plaćama.

Europska konfederacija sindikata (ETUC) traži uvođenje “praga dostojanstva”

u zakonodavstvo koji će osigurati da se zakonski utvrđene minimalne place ne mogu isplatiti ispod 60% medijalne place i 50% prosječne place u državi članici.

Europska komisija uključila je prag u prijedlog direktive, ali samo kao indikativni vodič za države članice. ETUC od zastupnika u Europskom parlamentu traži da taj prag  bude obveza.  

ETUC također traži amandmane kojima bi se osiguralo da zahtjev “primjerenosti” u Direktivi znači da države članice mogu odlučiti o razini prema kojoj će se isplatiti zakonski utvrđene place u njihovoj zemlji (iznad praga), ali i da zakonski utvrđene minimalne place uvijek budu dovoljne za osiguravanje dostojnog standarda života.

Utvrđivanje “praga dostojanstva” rezulirati će u povećanju plaća za najmanje četvrtinu radne snage u šest EU zemalja pokazuje analiza Komisije.

Država Broj radnika koji će dobiti povećanje place temeljem “praga dostojanstva” Postotak ukupne radne snage koja će imati koristi od praga
Bugarska 648,951 23%
Češka 492,040 11%
Njemačka 6,834,661 18%
Estonija 116,361 21%
Grčka 907,486 34%
Španjolska 4,120,214 25%
Francuska 2,201,939 9%
Hrvatska 249,612 17%
Mađarska 803,709 20%
Irska 486,833 25%
Litva 115,777 10%
Luksemburg 57,552 22%
Malta 24,323 12%
Latvija 143,656 19%
Nizozemska 657,937 9%
Poljska 3,998,329 31%
Portugal 508,126 13%
Rumunjska 1,476,091 36%
Slovenija 61,832 7%
Slovačka 408,788 19%


To su preliminarni podatci koje je iznijela Europska komisija i radi se o niskoj procjeni. Na primjer, točna brojka za Nizozemsku je 16.52 %.

Esther Lynch, zamjenica glavnog tajnika ETUC-a izjavila je: “Minimalna plaća zbog koje radnik ostaje u siromaštvu poništava smisao minimalnih plaća. Čak i konzervativne brojke Europske komisije potvrđuju strašnu situaciju s kojom su suočeni milijuni radnika koji primaju minimalnu plaću, no direktiva neće rezultirati stvarnim povećanjem plaća ako ostane u ovom obliku.

Sada je na Europskom parlamentu i europskim vladama da izmijene prijedlog Direktive kako bi se osiguralo da države članice svoje minimalne place ne utvrđuju ispod “praga dostojanstva”. Nadalje, Direktivu također treba izmijeniti kako bi se od država članica tražilo  utvrđivanje zakonske minimalne place iznad praga dostojanstva i isplatu primjerenog iznosa koji će se utvrđivati uz punu uključenost sindikata.

Dostojno povećanje place za radnike sa najnižim plaćama u Europi već daleko kasni, a povećalo bi oporavak EU. Nema boljeg ekonomskog stimulansa od usmjeravanja novca radnicima s najnižim plaćama koji će ga prije potrošiti u gospodarstvu koje se bori za opstanak, nego li će ga čuvati.